تاريخ: 1396/05/23

 نمایشگاه بین الملی صنعتت ساختمان ( هند،ایران، کنیا،اندونزی،امارت و چین)

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان هند - بمبئی  - 23 الی 25 شهریور ماه 96

 

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ایران - اصفهان  - 27 الی 30 مهرماه 96 

 

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان کنیا - نایروبی  - 10 الی 12 آبان ماه 96

 

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان اندونزی - جاکارتا  - 17 الی 19 آبان ماه 96

 

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان امارات - دبی  - 5 الی 8 آذر ماه 96

 

نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ چین - شوبتو  - 17 الی 20 آبان ماه 96

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت