تاريخ: 1396/06/06

 سومین نماشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته

سومین نماشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته 

21 الی 23 شهریور ماه 96 

تلفن : 88203845  

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت