تاريخ: 1396/09/14

 نمایشگاه صادرات محصولات کشاورزی و آبزی درجنوب

 

 

نمایشگاه صادرات محصولات کشاورزی و آبزی درجنوب

 محل برگزاری : شهر وادی سوف الجزایر

زمان برگزاری : 16 الی 19 دسامبر 2017 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت