تاريخ: 1396/09/14

 برگزاری نمایشگاه سرمایه گذاری و پلتفرم تجاری چین در ایران 2017

برگزاری نمایشگاه سرمایه گذاری و پلتفرم تجاری چین در ایران 2017 

زمان برگزاری : 23 الی 25 آذر ماه 96

مکان : شهر آفتاب

تلفن تماس : آقای افقهی : 09143009577 حبیب زاده :  09142889045

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت