تاريخ: 1396/09/14

 نمایشگاه اختصاصی صنایع ایران در عراق (کربلا)

برگزاری نمایشگاه اختصاصی صنایع ایران در عراق (کربلا)

زمان : 4 الی 7 دی ماه 96

مکان : محل نمایشگاه های دائمی کربلا

تلفن : 77522390 

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت