تاريخ: 1396/09/14

 بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی داکار سنگال

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی داکار

زمان برگزاری : 25 آذر لغایت 9 دی ماه 96

 تلفن : 22619569

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت