تاريخ: 1396/09/27

 خط مستقیم کشتی بین بندر خرمشهر و بندر صحار آغاز به کار می کند

اعلام برنامه سفر کشتی ترنگ دریا

خط مستقیم کشتی بین بندر خرمشهر و بندر صحار از تاریخ 9 دی ماه 96 آغاز به کار می کند.

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت