تاريخ: 1396/10/06

 پروژه های سرمایه گذاری در عمان

پروژه های سرمایه گذاری در عمان

برای دریافت جزئیات این پروژه ها به فایل پیوست مراجعه کنید 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت