تاريخ: 1396/10/06

 برگزاری مجمع عمومی اتاق مشترک ایران-کویت

برگزاری مجمع عمومی اتاق مشترک ایران-کویت

زمان : 23 دی ماه 96

ساعت برگزاری  :14 بعداز ظهر

آخرین مهلت ثبت نام : 16 دی ماه 96

 

تلفن تماس : 85732388  

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت