تاريخ: 1396/10/06

 مدارک مورد نیاز درخصوص عضویت در 7 اتاق مشترک مزبور و شرکت درمجمع عمومی موسس

مدارک مورد نیاز درخصوص عضویت در 7 اتاق مشترک مزبور و شرکت درمجمع عمومی موسس

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت