تاريخ: 1396/10/10

 مجمع عمومی موسسین سازمان ملی کارآفرینی ایران

 

 مجمع عمومی موسسین سازمان ملی کارآفرینی ایران

 زمان برگزاری : 30 دی ماه 96

ساعت برگزاری : 10 صبح

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت