تاريخ: 1397/03/30

  نشست با حضور نمایندگان طرف سوریه

 نشست با حضور نمایندگان طرف سوریه

به منظور آشنایی با شرکت های ایرانی برای همکاری در پروژه بازسازی سوریه

زمان : 9:30 صبح 30 خرداد ماه 97 

مکان : وزارت راه و شهرسازی طبقه 14

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت