تاريخ: 1398/07/17

  گروه بندی جدید کالایی برخی اقلام تعرفه ای

 گروه بندی جدید کالایی برخی اقلام تعرفه ای

بنا بر تصمیمات اتخاذ شده در چهارمین نشست کمیته راهبردی و نظارت بر اجرای دستورالعمل " بررسی درخواست های ثبت سفارش در استانها " تاکید می گردد:
"برای اعمال میانگین سابقه واردات 2 سال اخیر برای بررسی شرایط تایید مجوز ارزی پرونده های ثبت سفارش متقاضیان ، سابقه ذیل تعرفه 6 رقمی ملاک بررسی خواهد بود "

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت