تاريخ: 1398/09/04

 اولین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت ،گاز و پتروشیمی

اولین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع پایین دستی نفت ،گاز و پتروشیمی

زمان : 13 الی 16 بهمن ماه 98

مکان : نمایشگاه بین المللی تهران 

سایت : www.downstream.com

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت