تاريخ: 1398/09/06

  تامین اعتبار و ثبت نام از متقاضیان دریافت مشوق صادراتی سیب درخت‍ی

 تامین اعتبار و ثبت نام از متقاضیان دریافت مشوق صادراتی سیب درخت‍ی در سال 1396 به کد تعرفه 08081000در بازه زمانی 1 آبان 96 الی 29 اسفند 96 اقدام به صادرات نموده اند و دارای تاییدیه خروج گمرکی هستند

جهت ثبت نام در سامانه پنجره واحد www.eagri.maj.ir مراجعه کنند


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت