تاريخ: 1398/09/11

 سومین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران و رهبران آینده

سومین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران و رهبران آینده

زمان : 13 آذر ماه 98

مکان : مرکز همایش های کتابخانه ملی 

تلفن تماس : 89787969

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت