تاريخ: 1398/09/17

 کنفرانس و نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و فن آوری های نوین صنعت دمشق

کنفرانس و نمایشگاه بین المللی تکنولوژی و فن آوری های نوین صنعت دمشق

زمان : 7 الی 10 اسفند ماه 98

مکان : نمایشگاه های بین المللی دمشق

تلفن تماس : 44098891

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت