تاريخ: 1398/09/17

 مقررات کشور عراق در مرز چذابه

مقررات کشور عراق در مرز چذابه

بنا به ارسال نامه ای از رایزن بازرگانی ایران در بغداد به معاونت توسعه بازارهای صادراتی وزارت صمت در مورد کالاهای صادراتی به کشور عراق از مرز چذابه از همه صادرکنندگان برای ارسال کالاهای خود درخواست رعایت مقرارت بهداشتی ، جلوگیری از صادرات کالاهای ممنوعه و همچنین رعایت اصول صادراتی را داریم

 

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت