تاريخ: 1398/09/27

 سمینار آشنایی با قوانین صادرات و واردات

اتاق مشترک ایران و اتریش با همکاری بخش بازرگانی سفارت اتریش و سازمان توسعه تجارت برگزار می کند 

 ایران سمینار آشنایی با قوانین صادرات و واردات

زمان : دوشنبه 16 دی ماه 98 ساعت 15 الی 18

 

مکان : سالن اجتماعات طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران 

تلفن جهت هماهنگی : 26701192

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت