تاريخ: 1398/10/04

 سومین پروژه بین المللی گزارش سالیانه فرصت های سرمایه گذاری و تجارت ایران

 پروژه بین المللی گزارش سالیانه فرصت های سرمایه گذاری و تجارت ایران با همکاری وزارت صمت و اتاق ایران و با هدف معرفی فرصت های سرمایه گذاری در ایران منتشر خواهد شد 

برای دریافت تعرفه و اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید : 

www.iranbusinesstime.com


 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت