تاريخ: 1398/10/22

 مقررات ورود و خروج افراد و جابجایی کالا

بر اساس نامه وزارت امور خارجه مبنی بر مقررات ورود و خروج افراد و جابجایی کالا به استانهای لوگانسک و دانتسک اوکراین که توسط وزارت امور خارجه این کشور اعلام شده را می توانید در لینک زیر مطالعه کنید : 

 

http://www.tccim.ir/Images/Docs/ukrine.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت