تاريخ: 1398/11/13

 شرایط و مقررات صادرات مواد غذایی به هند

شرایط و مقررات صادرات مواد غذایی به هند 

بنا بر اطلاعات سفارت ایران در هلی نو ، اخیرا فعالان حوزه بازرگانی سوالاتی در مورد قوانین و مقررات صادرات مواد غذایی به این کشور مطرح می کنند. در همین راستا سازمان استاندارد و ایمنی هند فرمی را طراحی نموده که پاسخگویی تعداد زیادی از سوالات مطروحه است 

دریافت فرم :  http://www.tccim.ir/Images/Docs/FAQs_Food_Import_15_01_2020.pdf

 عضو کانال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تلگرام شوید

بازگشت