ثبت نام غرفه داران در لیست شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی جهان
» ثبت نام غرفه داران در لیست شرکت کنندگان نمایشگاه های بین المللی جهان
کشور: Iran نام: دیجی سیلک رود
تاريخ: 1395/08/10
آدرس: ایران - تهران - ظفر
تلفن: 26420211 فکس: 26420318
آدرس پست الکترونيک: digisilkroad2@gmail.com
آدرس وب سايت: www.digisilkroad.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.