خريدار آلومينيوم 99.7 درصد در اشکال مختلف A7
» خريدار آلومينيوم اوليه 99.7 درصد در اشکال مختلف A7 شمش، ورق و ...
کشور: Iran نام: خانم قره داغي
تاريخ: 1395/08/13
تلفن: 09123457683 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ascomixsale@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.