خریدار مقوا ضایعاتی در تناژ بالا
» خریدار مقوا ضایعاتی در تناژ بالا می باشیم. 
کشور: Iran نام: آریا
تاريخ: 1395/09/30
تلفن: 09199080300 فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.