خرید زرت دامی
» درخواست خرید 500 تن ذرت دامی
کشور: Iran نام: حمیدرضا نبی زاده
تاريخ: 1395/10/20
تلفن: 09121347761 فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.