نیازمند یورو روزانه 1 الی 5 میلیون
» نیازمند یورو روزانه 1 الی 5 میلیون یورو هستیم. شرایط فروش و قیمت پیشنهادی اعلام نمایید با سپاس شرکت جی ام chapala91@gmail.com
کشور: Iran نام: GMBH
تاريخ: 1395/11/01
آدرس پست الکترونيک: chapala91@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.