تامین نفت خام جهت صادرات
» تامین نفت خام جهت صادرات پذیرش سفارش خرید نفت خام جهت صادرات به غیر از چین و هند سفارش فقط از خریدار اصلی با مستندات و روزمه پذیرفته میشود کار مزد دوستان بازاریاب محفوظو پرداخت می گردد ولی قراردادی با آنها امضاء نمی گردد. قیمت نفت خام قیمت اعلامی از در وب سایت شرکت نفت ایران می باشد و قرارداد همان قرارداد فروش روی سایت. لطفا خریدار شرایط اعلام شده را در سایت شرکت نفت ایران بررسی و در درخواست خود آن شرایط را عینا تایید نماید و مستندات را به درخواست خود ضمیمه نماید. ما به عنوان نماینده خرید نفت خام از سوی خریدار سفارش وی را پیگیری و در صورت درست بودن شرایط خرید آنرا به سر انجام می رسانیم.
کشور: Iran نام: ضیا
تاريخ: 1395/11/11
آدرس: تهران
تلفن: 44808821 فکس: 44808821
آدرس پست الکترونيک: Iranexpo@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.