درخواست خرید GAS OIL
» شرکت بازرگانی ماندگار درخواست خرید ماهیانه 20.000 تن GAS OIL جهت صادرات را دارد. از تامین کنندگان محترم درخواست میگردد ، اعلام آمادگی خود را ارسال نمایند.
کشور: Iran نام: شرکت بازرگانی ماندگار
تاريخ: 1395/12/05
تلفن: 0935-2543637 فکس:
آدرس پست الکترونيک: info@plt-co.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.