درخواست خریدد دارو
» ما یک شرکت هلندیگ هستیم که چند بیمارستان تحت نظر این مجموعه می باشد. اگر شما مایل باشید برای این شرکت دارو وارد کنید این شرکت اماده همکاری است. 1-برای واردات داروهایی که بیمه هستند تا مبلغ 2 میلیارد یورو 2-برای داروهایی که غیر بیمه ای هستند تا مبلغ 20 میلیون یورو این شرکت قادر به افتتاح LC برای فروشنده با اعتبار یکساله میباشد و یا درقبال ان به شما گارانتی بانکی 1 ساله می دهد. تصفیه حساب بعد از 6 الی 1 سال انجام میشود با تشکر chapala91@gmail.com
کشور: Iran نام: GMBH
تاريخ: 1395/12/18
آدرس پست الکترونيک: chapala91@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.