تامین روغن SN500 , SN150 از روسیه
» شرکت ما از روسيه قادر به تامين sn500 و sn150 virgin هستيم به صورت CIF به قيمت ٣٠٥ دلار و تني كمترين سفارش هم از ٢٠/٠٠٠ تن شروع می شود. در صورت تمایل جهت دریافت انالیز و شرایط فروش تنظیم اولیه loi الزامی است. To:IRICPAYA company att:Miss.Farajolahpor
کشور: Russia نام: علی سنگاری/IRICPAYA
تاريخ: 1396/02/20
آدرس: Unit 8, No. 137 Mina St. Mahdie St. Elahie St. Tehran, Iran 1914883499
تلفن: 09115909739 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ali_sgr72@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.