صادرات سیگار به مدت یکسال
» سلام وخسته نباشید موضوع صادارات سیگار به ترکمنستان به مدت یکسال ماه اول بیست ماشین و ماههای بعدی سی ماشین نحوه صادارات: سیگار تو انبار ترکمنستان فرستاده شده سیگاره ها بین شهرستانها ترکمنستان تقسیم و پول بعد از تقسیم حداکثر تا پانزده روز تسویه میشود.لذا کسانی توانایی صادرات به این صورت را دارا هستند لطفا با شماره ۰۹۳۸۷۰۱۱۳۲۶ زیتونلی تماس حاصل بفرمایند.متشکر
کشور: Iran نام: زیتونلی 09387011326
تاريخ: 1396/01/08

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.