کارگزار رسمی گمرک مرز تمرچین پیرانشهر//پذیرش کارت بازرگانی جهت زدن ارز صادراتی
» ترخیص کالا و زدن ارز صادراتی برای شرکتها در مرز تمرچین پیرانشهر با کارگزار رسمی گمرک و کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل هیوا قادرنژاد
کشور: Iran نام: هیوا قادرنژاد
تاريخ: 1396/01/09
آدرس: پیرانشهر مجتمع ماد پلاک 28
تلفن: 09149458484 فکس:
آدرس پست الکترونيک: h.ghadernezhad922@gmail.com
آدرس وب سايت: www.tarkhis20.ir

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.