فروش چوب بلوط روسی
» فروش و واردات چوب روسیه
کشور: Iran نام: بازرگانی نخجو
تاريخ: 1396/03/27
آدرس: سیدخندان دبستان ک همدانی پ۵۴
تلفن: ??????????? فکس:
آدرس پست الکترونيک: Pejmangodarzi@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.