نیاز سرمایه گذاری زود بازده جهت هایپر و......................
» نیاز به سرمایه گذار جهت هایپر وشهر بازی وفوت کورت وسالن عروسی بهترین موقعیت در شرق تهران
کشور: Iran نام: کوشا تجارت روز
تاريخ: 1396/04/09
آدرس: خ مطهری
تلفن: 19122894103 فکس: 885023550
آدرس پست الکترونيک: kooshatejarat_rooz @yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.