تامین سوخت و مشتقات سوختی
» تامین انواع مشتقات نفتی و گازی توسط فروشنده اصلی بدون واسطه و ارتباط دهی مستقیم با فروشنده اصلی. لطفا فقط خریدار اصلی تماس حاصل کنند و نه واسطه.
کشور: Iran نام: علی سنگاری
تاريخ: 1396/04/30
تلفن: 09115909739 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ali_sgr72@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.