آماده همكاري جهت بازاريابي خارجي، سرمايه گذاري خارجي و امور بازرگاني
» سلام، احتراما اينجانب به استحضار شركتها و أشخاص در حوزه صادرات و سرمايه گذاري خارجي ميرساند، آمادگي و توانايي جهت ماركتينگ خارجي، مذاكره و اداره جلسات با تجار و سرمايه گذاران خارجي و ديگر امور بازرگاني ميباشم
کشور: Iran نام: رهبري
تاريخ: 1396/04/17
آدرس: تهران خيابان دماوند
تلفن: 09125949458 فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.