خریدار ضمانتنامه بانکی
» ضمانتنامه بانکی تعهد پرداخت و حسن انجام کار شمار را خریداریم مشخصات کامل ارسال نمایید jewelry418@gmail.com
کشور: Iran نام: Gigan
تاريخ: 1396/05/05
آدرس پست الکترونيک: jewelry418@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.