تامین ماشین آلات از نروژ، سوئد، دانمارک‌
» تامین انواع ماشین آلات نو و دست دوم از نروژ، سوئد، دانمارک‌ مشاوره جهت واردات و صادارت به نروژ، سوئد، دانمارک‌
کشور: Norway نام: پلان تارگت
تاريخ: 1396/05/05
آدرس: Oslo
تلفن: 004796826436 فکس:
آدرس پست الکترونيک: maziar@plantarget.no
آدرس وب سايت: www.plantarget.no

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.