آموزش تخصصی ، فشرده و کاملا کاربردی نرم افزار پریماورا
» آموزش تخصصی ، و پروژه محور نرم افزار پریماورا P6 . نوشتن برنامه زمانبندی ، نوشتن منابع ، زمانبندی کردن ، تهیه انواع گزارش های مفید و کاربردی ، پیش بینی آینده پروژه بر اساس روش Earned Value
کشور: Iran نام: بهزاد خوش سیما
تاريخ: 1396/05/07
تلفن: 09122854089 فکس:
آدرس پست الکترونيک: bkhs27@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.