تامین سوخت و مشتقات سوختی از روسیه
» تامین مشتقات سوختی از روسیه. لطفا در صورت خرید قطعی تماس بفرمایید نه برای کسب اطلاعات از قیمت.
کشور: Iran نام: علی سنگاری
تاريخ: 1396/05/09
آدرس: تهران
تلفن: 09115909739 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ali_sgr72@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.