تولیدکننده سولفات آلومینیوم با کیفیت بالا، مناسب برای صادرات
» سولفات آلومینیوم17% مواد نامحلول کمتر از 0.1% pH بالای 3.1 آهن کمتر از 100ppm
کشور: Iran نام: گلگاه
تاريخ: 1396/05/17
تلفن: 02188799199 فکس:
آدرس پست الکترونيک: info@golgah.com
آدرس وب سايت: www.golgah.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.