تامین سوخت و مشتقات سوختی از روسیه
» تامین نفت خام و مشتقات سوختی از روسیه از طریق TOMSKAYANEFT لطفا خریدار اصلی ارتباط بگیرند.
کشور: Russia نام: علی سنگاری
تاريخ: 1396/05/25
آدرس: No. 223, Dr. fatemi St, Tehran, Iran
تلفن: 09115909739 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ali_sgr72@yahoo.com
آدرس وب سايت: http://www.meftahgroup.co/

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.