خرید مواد غذایی ادویه و خشکبار
» برند خوشنام ایرانی کانادایی تمایل به خرید و بسته بندی مواد غذایی خشکبار و ادویه تحت برند خود میباشد. تماس از طریق ایمیل: info@alipourinc.com
کشور: Canada نام: َکوروش ارمغان ایرانیان-ALIPOUR INC
تاريخ: 1396/06/21
آدرس پست الکترونيک: info@alipourinc.com
آدرس وب سايت: www.alipourinc.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.