فروش دستگاه خودپرداز Ncr و Wincor
» شرایط خرید خودپرداز Wincor مبلغ پیش پرداخت : 8 میلیون مدت تحویل : 60 روزه اقساط : 24 قسط 1.600.000 تومان 18 قسط 1.950.000 12 قسط 2.525.000 مبلغ پیش پرداخت : 12 میلیون مدت تحویل : 45 روزه اقساط : 24 قسط 1.200.000 18 قسط 1.350.000 12 قسط 1.950.000 مبلغ پیش پرداخت : 16 میلیون مدت تحویل : 30 روزه اقساط : 18 قسط 1.100.000 12قسط 1.500.000 مبلغ پیش پرداخت :20 میلیون مدت تحویل : 20 روزه اقساط : 12 قسط 950.000 مبلغ قابل پرداخت : 29 میلیون مدت تحویل : 10 روزه تمامی دستگاه های فوق ریفر و دارای 1 سال گارانتی و 4 سال وارانتی است. در صورتی که دستگاه ها را بدون گارانتی تهیه نمایید مبلغ 4.5 م کسر میگردد. قابل توجه اینکه مبالغ واریزی حتما به حساب شرکت واریز گردد.   شرایط خرید خودپرداز NCR مبلغ پیش پرداخت : 6.5 میلیون مدت تحویل : 90 روزه اقساط : 24 قسط 1.500.000 تومان 18 قسط 1.850.000 12 قسط 2.500.000 مبلغ پیش پرداخت : 12 میلیون مدت تحویل : 60 روزه اقساط : 24 قسط 1.100.000 18 قسط 1.250.000 12 قسط 1.800.000 مبلغ پیش پرداخت : 16 میلیون مدت تحویل : 40 روزه اقساط : 18 قسط 1.050.000 12 قسط 1.400.000 مبلغ پیش پرداخت : 20 میلیون مدت تحویل : 20 روزه اقساط : 12 قسط 850.000 مبلغ قابل پرداخت : 29 میلیون مدت تحویل : 7 روزه تمامی دستگاه های فوق ریفر و دارای 1 سال گارانتی و 4 سال وارانتی است. در صورتی که دستگاه ها را بدون گارانتی تهیه نمایید مبلغ 4.5 میلیون کسر میگردد. قابل توجه اینکه مبالغ واریزی حتما به حساب شرکت واریز گردد.
کشور: Iran نام: mohsen
تاريخ: 1396/07/04
تلفن: 09157761219 فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.