گیاهان دارویی
» بازاریابی گیاهان دارویی سبزیجات خشک و محصولات مرتبط با این موارد در بازار اروپا
کشور: Iran نام: رضا خدایاری
تاريخ: 1397/07/28
آدرس پست الکترونيک: iraneuropa@yahoo.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.