بازرگانی فلزات
» خرید و فروش انواع فلزات
کشور: Iran نام: شرکت همنام گستر ارمیا
تاريخ: 1397/08/21
آدرس: بازار اهن شاد اباد
تلفن: 66314202 فکس: 66314264
آدرس پست الکترونيک: Armia1932@yahoo.com
آدرس وب سايت: www.armiyaco.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.