همکاری در کلیه امور تجاری و جذب سرمایه گذار در کشور روسیه
» یک شرکت معتبر روسی در کلیه امور بازرگانی با شما همراه خواهد بود.همچنین این شرکت جهت پروژه های اقتصادی نیز، شریک و سرمایه گذار ایرانی می پذیرد از طریق واتساپ به راحتی پاسخگوی شما خواهیم بود
کشور: Russia نام: آقای همدووف
تاريخ: 1398/02/23
آدرس: روسیه. مسکو
تلفن: 007-9997872105 فکس:
آدرس پست الکترونيک: ilkhom.khamdam@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.