فروش 45 هکتار زمین ساحلی
» 45 هکتار زمین ساحلی انزلی با مجوز گردشگری اماده واگذاری می باشد سند تک برگ -قیمت 50% زیر قیمت منطقه chapala91@gmail.com
کشور: Iran نام: GMBH
تاريخ: 1397/11/07
آدرس پست الکترونيک: chapala91@gmail.com

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.