فروش يا ادغام كارخانه توليد تجهيزات پزشكي فناوري نانو
» كارخانه فعال در حوزه توليد تجهيزات پزشكي منسوج، دانش بنيان، نانو مقياس، توليد نسوج پزشكي با فناوري نانو دندريمر بدون نيترات نقره + توليد تروكار لاپاروسكوپي. اين كارخانه به دليل عدم توان تامين منابع مالي قصد فروش يا ادغام در يك كارخانه توليد تجهيزات پزشكي بزرگ را دارد. امكانات اين كارخانه شامل : ٢٠٠٠ متر زمين در شهرك صنعتي عباس آباد اتوبان امام رضا پاكدشت + ٣٠ متر كلين روم ١٠٠ هزار و ده هزار+ ايرشاور + ٣٦٠ متر فضاي اداري مجهز و انبار و آزمايشگاه + ١٦٠٠ متر بنا در دو طبقه سفت كاري شده و سفيدكاري شده به منظور توسعه كارخانه و فاز ٢ ميباشد و با كمبود بودجه مواجه شده . فناوري نانو اين كارخانه انحصاري بوده و هيچ شركت ايراني از اين دانش نانو پزشكي برخوردار نيست لذا مزيت رقابتي مهمي به شمار ميرود. شركت دانش بنيان بوده و برخوردار از حمايت ها و تسهيلات معاونت علمي و فناوري نهاد رياست جمهوري ميباشد. ٨٠٠ ميليون تومان وام صندوق توسعه نوآوري و شكوفايي آماده تحويل است اما سند كارخانه را قبول نميكنند و سند ديگري موجود نيست
کشور: Iran نام: شركت طليعه طب توحيد. عباس رهبري
تاريخ: 1397/11/29
آدرس: پاكدشت شهرك صنعتي عباس آباد بلوار مدرس
تلفن: 09125949458 فکس:

اتاق تهران صرفاً اطلاع رساني فرصتهاي تجاري را برعهده داشته، خواهشمند است براي دريافت هرگونه اطلاعات و ارائه پيشنهادات مستقيماً با آدرس هاي فوق تماس حاصل فرمائيد.